Цілі

Програма розвитку ЦБС Солом’янського району на 2016-2021 роки

І. Загальні положення

Визначальним вектором сучасного суспільства є його трансформація в інформаційне суспільство – суспільство знань, яке орієнтоване на інтереси людей та підвищення якості життя.

Програма розвитку «Бібліотеки+» розроблена відповідно до Конституції України, Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки та бібліотечну справу” та спрямована на виконання “Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”

Відповідно до зазначених стратегічних документів, Програма розвитку ЦБС Солом’янського району націлена на розвиток необхідних компетенцій, впровадження нових форм і методів роботи та розширення повноважень філіалів, що входять в структуру ЦБС.

Головні характеристики Програми – толерантність і плюралізм, повага і залучення, тобто культурні цінності, що є основою європейської демократії.

ІІ. Завдання

 1. Трансформація діяльності ЦБС шляхом формування бібліотек-хабів, що максимально наближені до потреб сучасної людини.

 2. Фандрейзингова діяльність, взаємовигідне партнерство, залучення додаткових ресурсів задля підвищення якості бібліотечних послуг.

 3. Впровадження і локалізація новітніх бібліотечних технологій та цифрових сервісів задля роботи, розваг і творчості мешканців району.

 4. Посилення бібліотечного менеджменту, концентрація всіх ресурсів, доступних ЦБС задля забезпечення життєздатності та сталого розвитку організації.

ІІІ. Пріоритети

 • використання культури як механізму розвитку суспільства

 • реалізація бібліотеками, як інституціями що доступні всім верствам населення, державної політики в сфері культури

 • збереження цілісної структури ЦБС з розширенням повноважень філіалів

 • забезпечення вільного доступу громадян до офіційної інформації

 • задоволення освітньо-культурних потреб населення

 • інформаційна підтримка безперервної освіти громадян протягом всього життя

 • організація якісного, змістовного дозвілля мешканців району

IV. Бачення

 • Використання ринкових інструментів (менеджмент, маркетинг, фандрейзинг) задля залучення грошових коштів та інших ресурсів, які необхідні для реалізації якісних змін в діяльності ЦБС

 • Надання послуг та рішень, які допомагають користувачам/працівникам розвивати/реалізувати свій креативний потенціал

 • Розвиток бібліотечного середовища як стратегічного місця розширення існуючих, та цілеспрямованого впровадження нових культурних практик, які спрямовані на формування ідентичності та сталий розвиток українського суспільства.

V. Очікувані результати

 • використання бібліотечних локацій для розвитку та покращення якості життя людини

 • генерування корпоративної активності персоналом ЦБС та соціальної відповідальності користувачами

 • створення єдиного інформаційного бібліотечного поля і координація існування в цьому полі.

 • соціалізація бібліотек, ефективна взаємодія з громадою, завоювання статусу «Бібліотека потрібна громаді»

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter