Програма розвитку

Програма розвитку Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району міста Києва на один та на п’ять років.

Розвиток бібліотек через розвиток своїх працівників.

 

Преамбула. Сьогодні бібліотеки переживають трансформації, відбувається зміна користувачів, зміна потреб і цінностей, правил і стилю життя, носіїв знання та інформації. Всі ці зміни  відображаються у щоденній роботі закладів, їх формах роботи та сприйнятті бібліотек громадою.

Концепт. Сучасна публічна бібліотека – це вільний інтелектуальний, багатофункціональний, безпечний, інклюзивний простір для дозвілля, розвитку, навчання, роботи, зустрічей, подій, взаємодії між різними групами мешканців, центр розвитку місцевого соціокультурного життя.

Сьогодення. Бібліотеки, які входять в структуру ЦБС відповідають заданому концепту, функціонують згідно вимог часу, розширюють свої функції, розвиваються відповідно до трендів та запитів наявних в суспільстві, практикують проведення подій у міському просторі, реалізують міську та державну політику в сфері культури.

Кожна бібліотека ЦБС є частиною публічного простору міста, але кожна має своє обличчя, яке є відображенням мікрорайону міста, в якому вона розташована, і запитів його мешканців.

Потреба. Якщо бібліотека іде в ногу з часом, є відкритою і клієнтоорієнтовною, покращує доступ та зменшує зарегульованість – вона потрібна.

Майбутнє. Для системного розвитку бібліотек необхідно маштабувати наявні успішні практики, працювати з громадськістю щодо важливості та потрібності бібліотек, закріплювати у свідомості мешканців думку, що бібліотека є індивідуальним простором для самовираження людини, реалізації її як читача,  простором організації та втілення ідей, а бібліотекар –  це культурний менеджер, який швидко адаптується до нових умов, здатен творити безпечний багатофункціональний простір та забезпечити відвудувачу свободу читання, ідей, спілкування, розвитку, освіти (яка не закінчується після отримання шкільного атестату чи університетського диплому).

У відповідності до наведених вище тез і формувалися проєкти Програм розвитку Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району міста Києва на один та на п’ять років.

 

Програма розвитку Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району міста Києва на один рік 

Завдання 1. Отримання бібліотекарями нових знань, формування професійних навичок та заміна неефективних моделей поведінки на ефективніші.    
Рішення:

Робота з опором змінами, подолання професійних «мурів», які втратили сенс в міру розвитку суспільства і його запитів

Очікуваний результат:

особиста трансформація працівників з традиційно історичного документознавця до доброзичливого культурного менеджера, який здатен виробляти та реалізовувати стратегії

 

Створення концепту розвитку команди, яка враховує цілі та пріорітети діяльності ЦБС «Місце формує людей так само, як люди формують місце»

 

Перехід біблотекарями на якісно інший рівень розуміння та виконання своєї ролі в системі бібліотек району.

 

 

Посилення внутрішніх комунікацій. Утримування балансу між повсякденними питаннями і довгостроковими цілями.

Регулярне нагадування працівникам, що вони є частиною чогось більшого, ніж вони самі.

Позбавлення образу бібліотекаря негативних конотацій.

Укріплення в суспільній думці позитивного образу бібліотекаря – такого, що робить бібліотеку більш живою й людяною для стороннього спостерігача

Завдання 2. Посилення інформаційного напряму. Просування себе мережевими маркетинговими методами (умовно «як працюють протестанти»).
Рішення:

Творення проєктів, цікавих громаді.

Очікуваний результат:

Постійна диверсифікація послуг. Нарощення активної аудиторії (оскільки тут є місце і для музики, і для дискусії, і для зустрічей тощо)

Вивчення запитів, формулювання їх в певні пропозиції, які для бібілотеки є важливими, та які дозволяють бібліотеці зберегти і розвивати свої функції Розуміння потреб наявної та потенційної аудиторії, адекватна відповідь на них (наприкл.,затишок для «звичних» відвідувачів та соціально вразливих категорій, привабливий простір для нових)
Адаптування роботи до сучасних суспільних трендів. Розбудова зв’язків та налагодження дистанційного доступу до ресурсів бібліотеки
Промоція книги як джерела знань та корисного досвіду, стресостійкості та відпочинку, задоволення та відновлення. Сприйняття бібліотек як закладів культури, які інтегрують читацькі практики з різними видами дозвілля, які допомагають у «перезавантаженні» від повсякденності, відновленні та,

відповідно, збільшенні працездатності.

Завдання 3. Набуття навичок читання у дітей  та підвищення загального рівня читацької грамотності
Рішення:

Складання і популяризація рекомендаційних списків книжок, які подобаються абсолютній більшості дітей та підлітків.

Очікуваний результат:

Набування у дітей практики самостійного вибору книжок як мотивація до читання.

Заходи для батьків щодо того, як позитивно (без насильства і примусу) привчати дітей до читання. Зменшення кількості дітей, які ніколи не читають книги.
Заходи промоції читання для дітей та підлітків з акцентуванням на тому, що читання розвиває словниковий запас і навички спілкування, оскільки в дитячому віці навички спілкування – запорука популярності і успіху серед однолітків.

 

Збільшення щоденних читачів серед дітей та старших підлітків.

 

Сприйняття дитиною читання в дитинстві як чинника, що збільшує соціальні контакти.

 

Залучення інфлюенсерів/лідерів громадської думки для промоції читання серед населення.

 

Збільшення емоційної налаштованості на читання.

 

Співпраця з блогерами, популярними серед дитячої  та молодіжної аудиторії

Популяризація книжок написаних блогерами або порекомендованих ними

Усвідомлення, що читання книжок є лайфхаком соціальної успішності та популярності

Створення книжкових фан-сторінок, книжкові фото зі знаменитістю тощо

Визначення  потенційних агентів впливу для тих, хто став рідше читати.

 

Збільшення кількості щоденних читачів та частоти читання.
Системна підготовка бібліотекарів, та фаховий супровід ними відвідувачів у виборі книг.

 

Промоція бібліотек як місць, де можна отримати пораду щодо вибору книг і де, за потреби, є зручне, вільне від гаджетів, місце для читання.

 

Підтримка бібліотечних фондів у такому стані, що є актуальним для запитів читачів.

 

Підтримка сервісу обміну книжками.

Можливість відвідувачу вибрати книгу відповідно до своїх потреб.

 

Створення дитячих читацьких клубів для обговорення прочитаних книжок. Модерування у публічному просторі спілкування досвідчених читачів з менш досвідченими, сприяння обміну враженнями, поширенню рецензій та відгуків на книжки. Використання позитивних відгуків про книги як основного драйвера читання, оскільки порада друзів є одним із головних каналів комунікації для вибору книжок.

 

Заохочення людей розвиватися, здобувати освіту (нові книги, доступні лекції, освітні активності).

 

Усвідомлення людьми ролі та позитивного впливу читання на їх життєвий успіх та загальне задоволення життям

 

Програма розвитку Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району міста Києва на п’ять років (2021-2026 роки)

Спиратися на силу, яка є і йти далі.

 

Напрямок 1. Стратегія

Максимальна орієнтація на інтереси і потреби  відвідувачів та мотивацію працівників.

Творення нової цінності через доступність та індивідуалізацію.

Завдання Очікуваний результат
1.1 Адвокація бібліотечної реформи. Інституційне підкріплення змін (методичні рішення, розпорядження, накази, інструкції тощо)
1.2 Підтримка та розвиток книжкової екосистеми.

 

Сприйняття книжкової сфери як важливого елементу національної безпеки та національних інтересів України.
1.3 Нарощення суспільного капіталу бібліотек відповідно до процесів джентрифікації та міських трансформацій Відвідування бібліотек стає соціальною звичкою людей різних вікових та соціальних груп
1.4 Позиціонування сучасної української та перекладної літератури, як феномену за допомогою якого держава закріплює своє місце на геополітичній карті світу та в історичній хронології. Збільшення частки відвідувачів, що надають перевагу україномовній літературі та обирають українську мову для приватного та публічного спілкування.

Промоція української етно-естетики, героїки та культурної історії.

Напрямок 2. Персонал

Розвиток організаційної культури. Посилення вимог до підготовки працівників.

2.1 Робота з талантами. Розвиток креативної команди.  Орієнтація на слеш-кар’єру.

 

Побудова корпоративної культури, в якій працівники не вигорають, команда більш самоорганізована і працює без ручного управління
2.2 Посилення культури клієнтоорієнтованості як для внутрішнього, так і для зовнішнього клієнта бібліотеки Підтримка позитивного емоційного контакту в команді.

Застосування  персоналізованого підходу у щоденній взаємодії працівника з відвідувачем.

Напрямок 3. Клієнти

Диференціація послуг бібліотек для різних соціальних груп. Перехід від узагальненого портрету відвідувача на персоналізоване спілкування

3.1 Вибудовування найтіснішого емоційного зв’язоку відвідувача з бібліотечним продуктом Мода на відвідування бібліотек як соціально схвальний варіант проведення дозвілля
3.2 Розширення доступу до знань та спілкування для людей, незалежно від їх віку Відвідування мешканцями бібліотек із готовим запитом (книги, події, інформація) так і заради спілкування.
3.3 Створення і розвиток нових форм співпраці із дитячими та шкільними закладами. Новий формат активностей з постійною циклічністю, творче самовираження дітей, яке поєднує в собі комплекс занять та відпочинку

 

Напрямок 4. Ресурси та інновації

Впровадження LEAN-методології для ефективнішого використання часу, матеріальних ресурсів та людського капіталу в роботі ЦБС.

4.1 Книжковий фандрейзинг (видавці, автори, читачі, меценати) Збільшення кількості щоденних та регулярних читачів.
4.2 Творчі колаборації та залучення сильних гравців соціокультурної спільноти Перехід із сервісних закладів у заклади, які дають культурний продукт
4.3 Цифровий інтенсив (digital-маркетинг, поєднання бібліотечних онлайн- та офлайн-середовищ) Посилення цифрової трансформації в діяльності бібліотек відповідно до діджитал трендів
4.4 Інтегровані активності (соціалізація дітей та молоді з особливостями психофізичного та інтелектуального розвитку тощо)

 

Створення нових концепцій для мультидисциплінарної діяльності бібліотек
Напрямок 5. Комунікація

Накопичення довіри, впізнаваності та репутаційного капіталу як спосіб залучення аудиторій до бібліотек

5.1 Пошук нових форм спілкування бібліотек з містянами практикують публічну приватність Нове позиціонування бібліотеки назовні та укріплення її нового образу в спільноті.
5.2 Розширення каналів комунікації для популяризації бібліотек серед різних типів соціальних  та вікових груп Стійкий імідж бібліотеки як сучасної культурної установи та цікавого публічного простору
5.3 Розробка та впровадження політик, що регламентують комунікації бібліотек, підготовка біблотекарів до публічних виступів Ефективна, на основі етики та емпатії «взаємодія з публіками» – найвпливовішими та найактивнішими аудиторіями, левова частка котрих не є користувачами бібліотек.
5.4 Вироблення рішень щодо розвитку локальних ком’юніті кожної окремої бібліотеки ЦБС Посилення бренду «Бібліотеки Солом’янки»

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter